نمایش دادن همه 12 نتیجه

پمپ اتابلوک بهارپمپ تیپ32

پمپ اتابلوک بهارپمپ تیپ 160-32 توان 0.75 اسب

موجودی در انبار

برای استعلام قیمت این محصول تماس بگیرید: شماره تماس ۳۵۲۰-۰۳۱

نوع پمپ

اتابلوک

توان(HP)

0.75

حداکثر هد(متر)

8.5

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

14

نوع سیال

آب

آمپر(I)

1.7

سایز دهانه ورودی(mm)

50

سایز دهانه خروجی(mm)

32

جنس بدنه

چدن GG-25

جنس پروانه

چدن GG-25

دور موتور(rpm)

1450 دور در دقیقه

Brand

بهارپمپ

پمپ اتابلوک بهارپمپ تیپ 160-32 توان 1 اسب

موجودی در انبار

برای استعلام قیمت این محصول تماس بگیرید: شماره تماس ۳۵۲۰-۰۳۱

نوع پمپ

اتابلوک

توان(HP)

0.75

حداکثر هد(متر)

9.6

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

14

نوع سیال

آب

آمپر(I)

2.2

سایز دهانه ورودی(mm)

50

سایز دهانه خروجی(mm)

32

جنس بدنه

چدن GG-25

جنس پروانه

چدن GG-25

دور موتور(rpm)

1450 دور در دقیقه

Brand

بهارپمپ

پمپ اتابلوک بهارپمپ تیپ 160-32 توان 4 اسب

موجودی در انبار

برای استعلام قیمت این محصول تماس بگیرید: شماره تماس ۳۵۲۰-۰۳۱

نوع پمپ

اتابلوک

توان(HP)

5.5

حداکثر هد(متر)

30

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

28

نوع سیال

آب

آمپر(I)

6.6

سایز دهانه ورودی(mm)

50

سایز دهانه خروجی(mm)

32

جنس بدنه

چدن GG-25

جنس پروانه

چدن GG-25

دور موتور(rpm)

2900 دور در دقیقه

Brand

بهارپمپ

پمپ اتابلوک بهارپمپ تیپ 160-32 توان 5.5 اسب

موجودی در انبار

برای استعلام قیمت این محصول تماس بگیرید: شماره تماس ۳۵۲۰-۰۳۱

نوع پمپ

اتابلوک

توان(HP)

5.5

حداکثر هد(متر)

39

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

28

نوع سیال

آب

آمپر(I)

8.7

سایز دهانه ورودی(mm)

50

سایز دهانه خروجی(mm)

32

جنس بدنه

چدن GG-25

جنس پروانه

چدن GG-25

دور موتور(rpm)

2900 دور در دقیقه

Brand

بهارپمپ

پمپ اتابلوک بهارپمپ تیپ 200-32 توان 0.75 اسب

موجودی در انبار

برای استعلام قیمت این محصول تماس بگیرید: شماره تماس ۳۵۲۰-۰۳۱

نوع پمپ

اتابلوک

توان(HP)

0.75

حداکثر هد(متر)

12

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

7

نوع سیال

آب

آمپر(I)

1.7

سایز دهانه ورودی(mm)

50

سایز دهانه خروجی(mm)

32

جنس بدنه

چدن GG-25

جنس پروانه

چدن GG-25

دور موتور(rpm)

1450 دور در دقیقه

Brand

بهارپمپ

پمپ اتابلوک بهارپمپ تیپ 200-32 توان 1 اسب

موجودی در انبار

برای استعلام قیمت این محصول تماس بگیرید: شماره تماس ۳۵۲۰-۰۳۱

نوع پمپ

اتابلوک

توان(HP)

1

حداکثر هد(متر)

8

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

14.7

نوع سیال

آب

آمپر(I)

2.2

سایز دهانه ورودی(mm)

50

سایز دهانه خروجی(mm)

32

جنس بدنه

چدن GG-25

جنس پروانه

چدن GG-25

دور موتور(rpm)

1450 دور در دقیقه

Brand

بهارپمپ

پمپ اتابلوک بهارپمپ تیپ 200-32 توان 10 اسب

موجودی در انبار

برای استعلام قیمت این محصول تماس بگیرید: شماره تماس ۳۵۲۰-۰۳۱

نوع پمپ

اتابلوک

توان(HP)

10

حداکثر هد(متر)

61

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

16

نوع سیال

آب

آمپر(I)

15.7

سایز دهانه ورودی(mm)

50

سایز دهانه خروجی(mm)

32

جنس بدنه

چدن GG-25

جنس پروانه

چدن GG-25

دور موتور(rpm)

2900 دور در دقیقه

Brand

بهارپمپ

پمپ اتابلوک بهارپمپ تیپ 200-32 توان 5.5 اسب

موجودی در انبار

برای استعلام قیمت این محصول تماس بگیرید: شماره تماس ۳۵۲۰-۰۳۱

نوع پمپ

اتابلوک

توان(HP)

5.5

حداکثر هد(متر)

47.5

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

14

نوع سیال

آب

آمپر(I)

8.7

سایز دهانه ورودی(mm)

50

سایز دهانه خروجی(mm)

32

جنس بدنه

چدن GG-25

جنس پروانه

چدن GG-25

دور موتور(rpm)

2900 دور در دقیقه

Brand

بهارپمپ

پمپ اتابلوک بهارپمپ تیپ 200-32 توان 7.5 اسب

موجودی در انبار

برای استعلام قیمت این محصول تماس بگیرید: شماره تماس ۳۵۲۰-۰۳۱

نوع پمپ

اتابلوک

توان(HP)

7.5

حداکثر هد(متر)

59

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

16

نوع سیال

آب

آمپر(I)

11.6

سایز دهانه ورودی(mm)

50

سایز دهانه خروجی(mm)

32

جنس بدنه

چدن GG-25

جنس پروانه

چدن GG-25

دور موتور(rpm)

2900 دور در دقیقه

Brand

بهارپمپ

پمپ اتابلوک بهارپمپ تیپ 250-32 توان 2 اسب

موجودی در انبار

برای استعلام قیمت این محصول تماس بگیرید: شماره تماس ۳۵۲۰-۰۳۱

نوع پمپ

اتابلوک

توان(HP)

2

حداکثر هد(متر)

20

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

11

نوع سیال

آب

آمپر(I)

4

سایز دهانه ورودی(mm)

50

سایز دهانه خروجی(mm)

32

جنس بدنه

چدن GG-25

جنس پروانه

چدن GG-25

دور موتور(rpm)

1450 دور در دقیقه

Brand

بهارپمپ

پمپ اتابلوک بهارپمپ تیپ 250-32 توان 20 اسب

موجودی در انبار

برای استعلام قیمت این محصول تماس بگیرید: شماره تماس ۳۵۲۰-۰۳۱

نوع پمپ

اتابلوک

توان(HP)

20

حداکثر هد(متر)

86

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

22

نوع سیال

آب

آمپر(I)

29.2

سایز دهانه ورودی(mm)

50

سایز دهانه خروجی(mm)

32

جنس بدنه

چدن GG-25

جنس پروانه

چدن GG-25

دور موتور(rpm)

2900 دور در دقیقه

Brand

بهارپمپ

پمپ اتابلوک بهارپمپ تیپ 250-32 توان 3 اسب

موجودی در انبار

برای استعلام قیمت این محصول تماس بگیرید: شماره تماس ۳۵۲۰-۰۳۱

نوع پمپ

اتابلوک

توان(HP)

3

حداکثر هد(متر)

21.5

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

11

نوع سیال

آب

آمپر(I)

5.2

سایز دهانه ورودی(mm)

50

سایز دهانه خروجی(mm)

32

جنس بدنه

چدن GG-25

جنس پروانه

چدن GG-25

دور موتور(rpm)

1450 دور در دقیقه

Brand

بهارپمپ