پمپ وکائل(طبقاتی) پمپیران 100

  • مشخصات
  • نظرات


پمپ  وکائل(طبقاتی) پمپیران تیپ 100  با موتور 1500 دور

الکتروپمپ گریز از مرکز پمپیران درجه حرارت سیال با آببند گرافیت: 10- تا 110 درجه سانتی گراد
                                                                             با آببند مکانیکی: 10- تا 140 درجه سانتی گراد
دانلود-کاتالوگ-الکتروپمپ-وکائل(طبقاتی)-پمپیران تیپ 100
درحال بارگزاری