پمپ وکائل(طبقاتی) پمپیران CV200

  • مشخصات
  • نظرات


پمپ  وکائل(طبقاتی) پمپیران تیپ 200  با موتور 1500 دور

الکتروپمپ گریز از مرکز پمپیران درجه حرارت سیال با آببند گرافیت: 10- تا 110 درجه سانتی گراد
                                                                             با آببند مکانیکی: 10- تا 140 درجه سانتی گراد

دانلود-کاتالوگ-الکتروپمپ-وکائل(طبقاتی)-پمپیران تیپ CV200 
درحال بارگزاری