نمایش دادن همه 9 نتیجه

پمپ سانترفیوژ بهار پمپ BCS

پمپ سانترفيوژ بهار پمپ 2 اينچ BCS150/2

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(اسب بخار)

۱.۵

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

48

حداکثر هد (متر)

۱۲.۳

برق مصرفی

تک فاز

Brand

بهارپمپ

پمپ سانترفيوژ بهار پمپ 2 اينچ BCS200/2

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(اسب بخار)

۲.۲

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

۵۴

حداکثر هد (متر)

۱۳.۸

برق مصرفی

تک فاز

Brand

بهارپمپ

پمپ سانترفيوژ بهار پمپ 2 اينچ BCST150/2

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(اسب بخار)

۱.۵

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

48

حداکثر هد (متر)

۱۲.۳

برق مصرفی

سه فاز

Brand

بهارپمپ

پمپ سانترفيوژ بهار پمپ 2 اينچ BCST200/2

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(اسب بخار)

۲.۲

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

۵۴

حداکثر هد (متر)

۱۳.۸

برق مصرفی

سه فاز

Brand

بهارپمپ

پمپ سانترفيوژ بهار پمپ 3 اينچ BCS200/3

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(اسب بخار)

۲.۲

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

48

حداکثر هد (متر)

۱۴.۲

برق مصرفی

تک فاز

Brand

بهارپمپ

پمپ سانترفيوژ بهار پمپ 3 اينچ BCS300/3

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(اسب بخار)

۳

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

۶۰

حداکثر هد (متر)

۱۷.۵

برق مصرفی

تک فاز

Brand

بهارپمپ

پمپ سانترفيوژ بهار پمپ 3 اينچ BCST200/3

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(اسب بخار)

۲.۲

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

48

حداکثر هد (متر)

۱۴.۲

برق مصرفی

سه فاز

Brand

بهارپمپ

پمپ سانترفيوژ بهار پمپ 3 اينچ BCST300/3

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(اسب بخار)

۳

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

۶۰

حداکثر هد (متر)

۱۷.۵

برق مصرفی

سه فاز

Brand

بهارپمپ

پمپ سانترفيوژ بهار پمپ 3 اينچ BCST400/3

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(اسب بخار)

۴

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

۶۰

حداکثر هد (متر)

۲۱.۵

برق مصرفی

سه فاز

Brand

بهارپمپ