نمایش دادن همه 6 نتیجه

پمپ سانترفیوژ بهار پمپ BCH

پمپ سانترفيوژ بهار پمپ BCH150

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(اسب بخار)

۱.۵

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

۳۰

حداکثر هد (متر)

۲۵

برق مصرفی

تک فاز

Brand

بهارپمپ

پمپ سانترفيوژ بهار پمپ BCH200

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(اسب بخار)

۲

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

۳۰

حداکثر هد (متر)

28.8

برق مصرفی

تک فاز

Brand

بهارپمپ

پمپ سانترفيوژ بهار پمپ BCH300

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(اسب بخار)

۳

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

۳۰

حداکثر هد (متر)

۳۲.۸

برق مصرفی

تک فاز

Brand

بهارپمپ

پمپ سانترفيوژ بهار پمپ BCHT150

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(اسب بخار)

۱.۵

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

۳۰

حداکثر هد (متر)

۲۵

برق مصرفی

سه فاز

Brand

بهارپمپ

پمپ سانترفيوژ بهار پمپ BCHT200

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(اسب بخار)

۲

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

۳۰

حداکثر هد (متر)

۲۸.۸

برق مصرفی

سه فاز

Brand

بهارپمپ

پمپ سانترفيوژ بهار پمپ BCHT300

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(اسب بخار)

۳

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

۳۰

حداکثر هد (متر)

۳۲.۸

برق مصرفی

سه فاز

Brand

بهارپمپ