مشاهده محصولات
مشاهده محصولات
مشاهده محصولات
Previous slide
Next slide

دسته بندی های محبوب

مخازن تحت فشار تفسان (14)

فیلتر شنی اسپا (ESPA) (4)

پمپ نوید موتور (198)

پمپ لجنکش،کفکش و شناور بهارپمپ (24)

پمپ لجنکش،کفکش و شناور ابارا (51)

پمپ الکتروژن (6)

پمپ اُژن (5)

پمپ آب بهارپمپ (175)

پمپ آب اسپا (18)

پمپ آب ابارا (29)

پمپ اتابلوک نوید موتور سه فاز G 150-400/900 4

موجود در انبار

تماس بگیرید
توان(kw)

90

آمپر(A)

163.3

ولتاژ (V)

۳۸۰

برق مصرفی

سه فاز

دور در دقیقه

1450rpm

Brand

نوید موتور

پمپ اتابلوک نوید موتور سه فاز G 150-400/750 4

موجود در انبار

تماس بگیرید
توان(kw)

75

آمپر(A)

137.6

ولتاژ (V)

۳۸۰

برق مصرفی

سه فاز

دور در دقیقه

1450rpm

Brand

نوید موتور

پمپ اتابلوک نوید موتور سه فاز G 150-400/550 4

موجود در انبار

تماس بگیرید
توان(kw)

55

آمپر(A)

97.7

ولتاژ (V)

۳۸۰

برق مصرفی

سه فاز

دور در دقیقه

1450rpm

Brand

نوید موتور

پمپ اتابلوک نوید موتور سه فاز G 150-315/370 4

موجود در انبار

تماس بگیرید
توان(kw)

37

آمپر(A)

67.9

ولتاژ (V)

۳۸۰

برق مصرفی

سه فاز

دور در دقیقه

1450rpm

Brand

نوید موتور

پمپ اتابلوک نوید موتور سه فاز G 150-315/300 4

موجود در انبار

تماس بگیرید
توان(kw)

30

آمپر(A)

54.4

ولتاژ (V)

۳۸۰

برق مصرفی

سه فاز

دور در دقیقه

1450rpm

Brand

نوید موتور

پمپ اتابلوک نوید موتور سه فاز G 150-315/220 4

موجود در انبار

تماس بگیرید
توان(kw)

22

آمپر(A)

42.3

ولتاژ (V)

۳۸۰

برق مصرفی

سه فاز

دور در دقیقه

1450rpm

Brand

نوید موتور

پمپ اتابلوک نوید موتور سه فاز G 150-315/185 4

موجود در انبار

تماس بگیرید
توان(kw)

18.5

آمپر(A)

36.4

ولتاژ (V)

۳۸۰

برق مصرفی

سه فاز

دور در دقیقه

1450rpm

Brand

نوید موتور

پمپ اتابلوک نوید موتور سه فاز G 150-250/300 4

موجود در انبار

تماس بگیرید
توان(kw)

30

آمپر(A)

54.4

ولتاژ (V)

۳۸۰

برق مصرفی

سه فاز

دور در دقیقه

1450rpm

Brand

نوید موتور

پمپ اتابلوک نوید موتور سه فاز G 150-200/150 4

موجود در انبار

تماس بگیرید
توان(kw)

15

آمپر(A)

29.8

ولتاژ (V)

۳۸۰

برق مصرفی

سه فاز

دور در دقیقه

1450rpm

Brand

نوید موتور

پروژه های اجرای موتورخانه فروشگاه ما :