نمایش 1–18 از 28 نتیجه

پمپ لجنکش ، کفکش ویستولا

پمپ کف کش سه فاز ویستولا مدل V2200

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
خروجی (اینچ)

3

دبی (l/min)

700

قدرت

2.2 (KW) برابر 3 (HP)

حداکثر ارتفاع (m)

17

فلوتر

ندارد

ولتاژ (V)

380

Brand

ویستولا

پمپ کف کش تک فاز ویستولا مدل V2200

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
خروجی (اینچ)

3

دبی (l/min)

700

قدرت

2.2 (KW) برابر 3 (HP)

حداکثر ارتفاع (m)

17

فلوتر

ندارد

ولتاژ (V)

220

Brand

ویستولا

پمپ کف کش ویستولا مدل SPA1.5-17-0.37F

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
خروجی (اینچ)

1

دبی (l/min)

100

قدرت

0.37 (KW) برابر 0.5 (HP)

حداکثر ارتفاع (m)

17

فلوتر

دارد

ولتاژ (V)

220

Brand

ویستولا

پمپ کف کش ویستولا مدل SPA1.5-25-0.55F

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
خروجی (اینچ)

1

دبی (l/min)

100

قدرت

0.55 (KW) برابر 0.75 (HP)

حداکثر ارتفاع (m)

27

فلوتر

دارد

ولتاژ (V)

220

Brand

ویستولا

پمپ کف کش ویستولا مدل SPA1.5-32-0.75

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
خروجی (اینچ)

1

دبی (l/min)

100

قدرت

0.75 (KW) برابر 1 (HP)

حداکثر ارتفاع (m)

32

فلوتر

ندارد

ولتاژ (V)

220

Brand

ویستولا

پمپ کف کش ویستولا مدل SPA2-40/4-0.75F

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
خروجی (اینچ)

1/4 1

دبی (l/min)

120

قدرت

0.75 (KW) برابر 1 (HP)

حداکثر ارتفاع (m)

43

فلوتر

دارد

ولتاژ (V)

220

Brand

ویستولا

پمپ کف کش ویستولا مدل SPA2-50/5-0.9F

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
خروجی (اینچ)

1/4 1

دبی (l/min)

125

قدرت

0.9 (KW) برابر 1.2 (HP)

حداکثر ارتفاع (m)

53

فلوتر

دارد

ولتاژ (V)

220

Brand

ویستولا

پمپ کف کش ویستولا مدل SPA2-60/6-1.1F

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
خروجی (اینچ)

2

دبی (l/min)

120

قدرت

1.1 (KW) برابر 1.5 (HP)

حداکثر ارتفاع (m)

65

فلوتر

دارد

ولتاژ (V)

220

Brand

ویستولا

پمپ کف کش ویستولا مدل SPA4-60/4-2.2AF

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
خروجی (اینچ)

2

دبی (l/min)

166

قدرت

2.2 (KW) برابر 3 (HP)

حداکثر ارتفاع (m)

70

فلوتر

دارد

ولتاژ (V)

220

Brand

ویستولا

پمپ کف کش ویستولا مدل SPA5-30/3-1.1F

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
خروجی (اینچ)

2

دبی (l/min)

166

قدرت

1.1 (KW) برابر 1.5 (HP)

حداکثر ارتفاع (m)

40

فلوتر

دارد

ولتاژ (V)

220

Brand

ویستولا

پمپ کف کش ویستولا مدل SPA5-40/4-1.5F

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
خروجی (اینچ)

2

دبی (l/min)

166

قدرت

1.5 (KW) برابر 2 (HP)

حداکثر ارتفاع (m)

50

فلوتر

دارد

ولتاژ (V)

220

Brand

ویستولا

پمپ کف کش ویستولا مدل SPA6-32-1.5F

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
خروجی (اینچ)

1/2 1

دبی (l/min)

216

قدرت

1.5 (KW) برابر 2 (HP)

حداکثر ارتفاع (m)

34

فلوتر

دارد

ولتاژ (V)

220

Brand

ویستولا

پمپ کف کش ویستولا مدل SPA750F

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
خروجی (اینچ)

2

دبی (l/min)

333

قدرت

0.75 (KW) برابر 1 (HP)

حداکثر ارتفاع (m)

12

فلوتر

دارد

ولتاژ (V)

220

Brand

ویستولا

پمپ کف کش ویستولا مدل SPP370F

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
خروجی (اینچ)

1/4 1

دبی (l/min)

130

قدرت

0.37 (KW) برابر 0.5 (HP)

حداکثر ارتفاع (m)

7

فلوتر

دارد

ولتاژ (V)

220

Brand

ویستولا

پمپ کف کش ویستولا مدل SPS700F

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
خروجی (اینچ)

2

دبی (l/min)

380

قدرت

0.7 (KW) برابر 0.94 (HP)

حداکثر ارتفاع (m)

10

فلوتر

دارد

ولتاژ (V)

220

Brand

ویستولا

پمپ کف کش ویستولا مدل SPT10-15-0.9

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
خروجی (اینچ)

2

دبی (l/min)

300

قدرت

0.9 (KW) برابر 1.2 (HP)

حداکثر ارتفاع (m)

17

فلوتر

ندارد

ولتاژ (V)

220

Brand

ویستولا

پمپ کف کش ویستولا مدل SPT10-15-0.9F

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
خروجی (اینچ)

2

دبی (l/min)

300

قدرت

0.9 (KW) برابر 1.2 (HP)

حداکثر ارتفاع (m)

17

فلوتر

دارد

ولتاژ (V)

220

Brand

ویستولا

پمپ کف کش ویستولا مدل SPT25-12-1.5

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
خروجی (اینچ)

3

دبی (l/min)

666

قدرت

1.5 (KW) برابر 2 (HP)

حداکثر ارتفاع (m)

22

فلوتر

ندارد

ولتاژ (V)

380

Brand

ویستولا