نمایش 19–28 از 28 نتیجه

پمپ لجنکش ، کفکش ویستولا

پمپ کف کش ویستولا مدل SPT25-12-1.5F

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
خروجی (اینچ)

3

دبی (l/min)

666

قدرت

1.5 (KW) برابر 2 (HP)

حداکثر ارتفاع (m)

22

فلوتر

دارد

ولتاژ (V)

220

Brand

ویستولا

پمپ کف کش ویستولا مدل SPT8-20-1.5

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
خروجی (اینچ)

2

دبی (l/min)

270

قدرت

1.5 (KW) برابر 2 (HP)

حداکثر ارتفاع (m)

25

فلوتر

ندارد

ولتاژ (V)

220

Brand

ویستولا

پمپ کف کش ویستولا مدل SPT8-20-1.5F

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
خروجی (اینچ)

2

دبی (l/min)

270

قدرت

1.5 (KW) برابر 2 (HP)

حداکثر ارتفاع (m)

25

فلوتر

دارد

ولتاژ (V)

220

Brand

ویستولا

پمپ کف کش ویستولا مدل V20-11-1.5F

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
خروجی (اینچ)

2

دبی (l/min)

466

قدرت

1.5 (KW) برابر 2 (HP)

حداکثر ارتفاع (m)

18

فلوتر

دارد

ولتاژ (V)

220

Brand

ویستولا

پمپ کف کش ویستولا مدل V2200F

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
خروجی (اینچ)

3

دبی (l/min)

700

قدرت

2.2 (KW) برابر 3 (HP)

حداکثر ارتفاع (m)

17

فلوتر

ندارد

ولتاژ (V)

220

Brand

ویستولا

پمپ لجن کش ویستولا مدل V1500 F

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
خروجی (اینچ)

1/2 1

دبی (l/min)

270

قدرت

1.5 (KW) برابر 2 (HP)

حداکثر ارتفاع (m)

22

فلوتر

دارد

ولتاژ (V)

220

Brand

ویستولا

پمپ لجن کش ویستولا مدل V40-7-2.2

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
خروجی (اینچ)

4

دبی (l/min)

870

قدرت

2.2 (KW) برابر 3 (HP)

حداکثر ارتفاع (m)

16

فلوتر

ندارد

ولتاژ (V)

380

Brand

ویستولا

پمپ لجن کش ویستولا مدل V40-7-2.2F

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
خروجی (اینچ)

4

دبی (l/min)

870

قدرت

2.2 (KW) برابر 3 (HP)

حداکثر ارتفاع (m)

16

فلوتر

دارد

ولتاژ (V)

220

Brand

ویستولا

پمپ لجن کش ویستولا مدل V9-10-0.9F

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
خروجی (اینچ)

2

دبی (l/min)

380

قدرت

0.9 (KW) برابر 1.2 (HP)

حداکثر ارتفاع (m)

12

فلوتر

دارد

ولتاژ (V)

220

Brand

ویستولا

پمپ لجن کش ویستولا مدل VSC25-10-2.2CS

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
خروجی (اینچ)

2

دبی (l/min)

483

قدرت

2.2 (KW) برابر 3 (HP)

حداکثر ارتفاع (m)

18

فلوتر

ندارد

ولتاژ (V)

380

Brand

ویستولا