نمایش دادن همه 7 نتیجه

پمپ کفکش بهار پمپ 3 اینچ

پمپ کف کش بهار پمپ 3 اینچ مدل B 120 / 3

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(اسب بخار)

17.5

جریان(آمپر)

28

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

35

ارتفاع(متر)

120

تعداد پروانه

4

Brand

بهارپمپ

پمپ کف کش بهار پمپ 3 اینچ مدل B 150 / 3

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(اسب بخار)

20

جریان(آمپر)

32

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

35

ارتفاع(متر)

150

تعداد پروانه

5

Brand

بهارپمپ

پمپ کف کش بهار پمپ 3 اینچ مدل B 30 / 3

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(اسب بخار)

5.5

جریان(آمپر)

9

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

35

ارتفاع(متر)

28

تعداد پروانه

1

Brand

بهارپمپ

پمپ کف کش بهار پمپ 3 اینچ مدل B 50 / 3

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(اسب بخار)

10

جریان(آمپر)

12

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

35

ارتفاع(متر)

50

تعداد پروانه

2

Brand

بهارپمپ

پمپ کف کش بهار پمپ 3 اینچ مدل B 60 / 3

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(اسب بخار)

10

جریان(آمپر)

16

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

35

ارتفاع(متر)

60

تعداد پروانه

2

Brand

بهارپمپ

پمپ کف کش بهار پمپ 3 اینچ مدل B 75 / 3

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(اسب بخار)

12.5

جریان(آمپر)

16

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

35

ارتفاع(متر)

75

تعداد پروانه

3

Brand

بهارپمپ

پمپ کف کش بهار پمپ 3 اینچ مدل B 90 / 3

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(اسب بخار)

12.5

جریان(آمپر)

20

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

35

ارتفاع(متر)

90

تعداد پروانه

3

Brand

بهارپمپ