نمایش 1–18 از 28 نتیجه

پمپ اتابلوک بهارپمپ تیپ 100

پمپ اتابلوک بهارپمپ 160-100 25اسب قطر169/120

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
نوع پمپ

اتابلوک

توان(HP)

25

حداکثر هد(متر)

20

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

300

نوع سیال

آب

آمپر(I)

34

سایز دهانه ورودی(mm)

125

سایز دهانه خروجی(mm)

100

جنس بدنه

چدن GG-25

جنس پروانه

چدن GG-25

دور موتور(rpm)

1450 دور در دقیقه

Brand

بهارپمپ

پمپ اتابلوک بهارپمپ 160-100 30اسب قطر169/130

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
نوع پمپ

اتابلوک

توان(HP)

30

حداکثر هد(متر)

23.8

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

300

نوع سیال

آب

آمپر(I)

39.5

سایز دهانه ورودی(mm)

125

سایز دهانه خروجی(mm)

100

جنس بدنه

چدن GG-25

جنس پروانه

چدن GG-25

دور موتور(rpm)

1450 دور در دقیقه

Brand

بهارپمپ

پمپ اتابلوک بهارپمپ 160-100 3اسب قطر169/120

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
نوع پمپ

اتابلوک

توان(HP)

3

حداکثر هد(متر)

5.1

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

160

نوع سیال

آب

آمپر(I)

5.52

سایز دهانه ورودی(mm)

125

سایز دهانه خروجی(mm)

100

جنس بدنه

چدن GG-25

جنس پروانه

چدن GG-25

دور موتور(rpm)

1450 دور در دقیقه

Brand

بهارپمپ

پمپ اتابلوک بهارپمپ 160-100 41اسب قطر169

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
نوع پمپ

اتابلوک

توان(HP)

41

حداکثر هد(متر)

31.5

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

350

نوع سیال

آب

آمپر(I)

54

سایز دهانه ورودی(mm)

125

سایز دهانه خروجی(mm)

100

جنس بدنه

چدن GG-25

جنس پروانه

چدن GG-25

دور موتور(rpm)

1450 دور در دقیقه

Brand

بهارپمپ

پمپ اتابلوک بهارپمپ 160-100 41اسب قطر169/150

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
نوع پمپ

اتابلوک

توان(HP)

41

حداکثر هد(متر)

27.8

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

350

نوع سیال

آب

آمپر(I)

54

سایز دهانه ورودی(mm)

125

سایز دهانه خروجی(mm)

100

جنس بدنه

چدن GG-25

جنس پروانه

چدن GG-25

دور موتور(rpm)

1450 دور در دقیقه

Brand

بهارپمپ

پمپ اتابلوک بهارپمپ 160-100 4اسب قطر169/130

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
نوع پمپ

اتابلوک

توان(HP)

4

حداکثر هد(متر)

6.1

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

160

نوع سیال

آب

آمپر(I)

7.89

سایز دهانه ورودی(mm)

125

سایز دهانه خروجی(mm)

100

جنس بدنه

چدن GG-25

جنس پروانه

چدن GG-25

دور موتور(rpm)

1450 دور در دقیقه

Brand

بهارپمپ

پمپ اتابلوک بهارپمپ 160-100 4اسب قطر169/150

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
نوع پمپ

اتابلوک

توان(HP)

4

حداکثر هد(متر)

7.1

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

190

نوع سیال

آب

آمپر(I)

7.89

سایز دهانه ورودی(mm)

125

سایز دهانه خروجی(mm)

100

جنس بدنه

چدن GG-25

جنس پروانه

چدن GG-25

دور موتور(rpm)

1450 دور در دقیقه

Brand

بهارپمپ

پمپ اتابلوک بهارپمپ 160-100 5.5اسب قطر169

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
نوع پمپ

اتابلوک

توان(HP)

5.5

حداکثر هد(متر)

8

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

190

نوع سیال

آب

آمپر(I)

9.15

سایز دهانه ورودی(mm)

125

سایز دهانه خروجی(mm)

100

جنس بدنه

چدن GG-25

جنس پروانه

چدن GG-25

دور موتور(rpm)

1450 دور در دقیقه

Brand

بهارپمپ

پمپ اتابلوک بهارپمپ 200-100 10اسب قطر200

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
نوع پمپ

اتابلوک

توان(HP)

10

حداکثر هد(متر)

13

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

180

نوع سیال

آب

آمپر(I)

16.5

سایز دهانه ورودی(mm)

125

سایز دهانه خروجی(mm)

100

جنس بدنه

چدن GG-25

جنس پروانه

چدن GG-25

دور موتور(rpm)

1450 دور در دقیقه

Brand

بهارپمپ

پمپ اتابلوک بهارپمپ 200-100 10اسب قطر209

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
نوع پمپ

اتابلوک

توان(HP)

10

حداکثر هد(متر)

14.7

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

180

نوع سیال

آب

آمپر(I)

16.5

سایز دهانه ورودی(mm)

125

سایز دهانه خروجی(mm)

100

جنس بدنه

چدن GG-25

جنس پروانه

چدن GG-25

دور موتور(rpm)

1450 دور در دقیقه

Brand

بهارپمپ

پمپ اتابلوک بهارپمپ 200-100 50اسب قطر180

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
نوع پمپ

اتابلوک

توان(HP)

50

حداکثر هد(متر)

40

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

300

نوع سیال

آب

آمپر(I)

67

سایز دهانه ورودی(mm)

125

سایز دهانه خروجی(mm)

100

جنس بدنه

چدن GG-25

جنس پروانه

چدن GG-25

دور موتور(rpm)

2900 دور در دقیقه

Brand

بهارپمپ

پمپ اتابلوک بهارپمپ 200-100 61اسب قطر190

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
نوع پمپ

اتابلوک

توان(HP)

61

حداکثر هد(متر)

45

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

300

نوع سیال

آب

آمپر(I)

16.5

سایز دهانه ورودی(mm)

125

سایز دهانه خروجی(mm)

100

جنس بدنه

چدن GG-25

جنس پروانه

چدن GG-25

دور موتور(rpm)

2900 دور در دقیقه

Brand

بهارپمپ

پمپ اتابلوک بهارپمپ 200-100 7.5اسب قطر180

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
نوع پمپ

اتابلوک

توان(HP)

7.5

حداکثر هد(متر)

10.2

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

150

نوع سیال

آب

آمپر(I)

16.5

سایز دهانه ورودی(mm)

125

سایز دهانه خروجی(mm)

100

جنس بدنه

چدن GG-25

جنس پروانه

چدن GG-25

دور موتور(rpm)

1450 دور در دقیقه

Brand

بهارپمپ

پمپ اتابلوک بهارپمپ 200-100 7.5اسب قطر190

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
نوع پمپ

اتابلوک

توان(HP)

7.5

حداکثر هد(متر)

11.6

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

150

نوع سیال

آب

آمپر(I)

12.2

سایز دهانه ورودی(mm)

125

سایز دهانه خروجی(mm)

100

جنس بدنه

چدن GG-25

جنس پروانه

چدن GG-25

دور موتور(rpm)

1450 دور در دقیقه

Brand

بهارپمپ

پمپ اتابلوک بهارپمپ 200-100 75اسب قطر200

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
نوع پمپ

اتابلوک

توان(HP)

75

حداکثر هد(متر)

51.5

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

350

نوع سیال

آب

آمپر(I)

98

سایز دهانه ورودی(mm)

125

سایز دهانه خروجی(mm)

100

جنس بدنه

چدن GG-25

جنس پروانه

چدن GG-25

دور موتور(rpm)

2900 دور در دقیقه

Brand

بهارپمپ

پمپ اتابلوک بهارپمپ 200-100 75اسب قطر209

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
نوع پمپ

اتابلوک

توان(HP)

75

حداکثر هد(متر)

58

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

350

نوع سیال

آب

آمپر(I)

98

سایز دهانه ورودی(mm)

125

سایز دهانه خروجی(mm)

100

جنس بدنه

چدن GG-25

جنس پروانه

چدن GG-25

دور موتور(rpm)

2900 دور در دقیقه

Brand

بهارپمپ

پمپ اتابلوک بهارپمپ 250-100 102اسب قطر240

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
نوع پمپ

اتابلوک

توان(HP)

102

حداکثر هد(متر)

75

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

350

نوع سیال

آب

آمپر(I)

131

سایز دهانه ورودی(mm)

125

سایز دهانه خروجی(mm)

100

جنس بدنه

چدن GG-25

جنس پروانه

چدن GG-25

دور موتور(rpm)

2900 دور در دقیقه

Brand

بهارپمپ

پمپ اتابلوک بهارپمپ 250-100 102اسب قطر250

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
نوع پمپ

اتابلوک

توان(HP)

102

حداکثر هد(متر)

89

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

350

نوع سیال

آب

آمپر(I)

131

سایز دهانه ورودی(mm)

125

سایز دهانه خروجی(mm)

100

جنس بدنه

چدن GG-25

جنس پروانه

چدن GG-25

دور موتور(rpm)

2900 دور در دقیقه

Brand

بهارپمپ