نمایش 1–18 از 21 نتیجه

پمپ اتابلوک بهارپمپ تیپ 40

پمپ اتابلوک بهارپمپ 315-40 4اسب-قطر290

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
نوع پمپ

اتابلوک

توان(HP)

5.5

حداکثر هد(متر)

28.5

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

14

نوع سیال

آب

آمپر(I)

7.9

سایز دهانه ورودی(mm)

65

سایز دهانه خروجی(mm)

40

جنس بدنه

چدن GG-25

جنس پروانه

چدن GG-25

دور موتور(rpm)

1450 دور در دقیقه

Brand

بهارپمپ

پمپ اتابلوک بهارپمپ 315-40 5.5اسب-قطر300

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
نوع پمپ

اتابلوک

توان(HP)

5.5

حداکثر هد(متر)

31

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

14

نوع سیال

آب

آمپر(I)

9.3

سایز دهانه ورودی(mm)

65

سایز دهانه خروجی(mm)

40

جنس بدنه

چدن GG-25

جنس پروانه

چدن GG-25

دور موتور(rpm)

1450 دور در دقیقه

Brand

بهارپمپ

پمپ اتابلوک بهارپمپ 315-40 5.5اسب-قطر310

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
نوع پمپ

اتابلوک

توان(HP)

5.5

حداکثر هد(متر)

34

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

16

نوع سیال

آب

آمپر(I)

9.3

سایز دهانه ورودی(mm)

65

سایز دهانه خروجی(mm)

40

جنس بدنه

چدن GG-25

جنس پروانه

چدن GG-25

دور موتور(rpm)

1450 دور در دقیقه

Brand

بهارپمپ

پمپ اتابلوک بهارپمپ 315-40 5.5اسب-قطر319

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
نوع پمپ

اتابلوک

توان(HP)

5.5

حداکثر هد(متر)

37.5

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

16

نوع سیال

آب

آمپر(I)

9.3

سایز دهانه ورودی(mm)

65

سایز دهانه خروجی(mm)

40

جنس بدنه

چدن GG-25

جنس پروانه

چدن GG-25

دور موتور(rpm)

1450 دور در دقیقه

Brand

بهارپمپ

پمپ اتابلوک بهارپمپ تیپ 160-40 توان 0.75 اسب

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
نوع پمپ

اتابلوک

توان(HP)

0.75

حداکثر هد(متر)

8.6

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

17

نوع سیال

آب

آمپر(I)

1.73

سایز دهانه ورودی(mm)

65

سایز دهانه خروجی(mm)

40

جنس بدنه

چدن GG-25

جنس پروانه

چدن GG-25

دور موتور(rpm)

1450 دور در دقیقه

Brand

بهارپمپ

پمپ اتابلوک بهارپمپ تیپ 160-40 توان 1 اسب

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
نوع پمپ

اتابلوک

توان(HP)

1

حداکثر هد(متر)

9.6

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

20

نوع سیال

آب

آمپر(I)

2.25

سایز دهانه ورودی(mm)

65

سایز دهانه خروجی(mm)

40

جنس بدنه

چدن GG-25

جنس پروانه

چدن GG-25

دور موتور(rpm)

1450 دور در دقیقه

Brand

بهارپمپ

پمپ اتابلوک بهارپمپ تیپ 160-40 توان 4 اسب

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
نوع پمپ

اتابلوک

توان(HP)

4

حداکثر هد(متر)

26

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

25

نوع سیال

آب

آمپر(I)

6.95

سایز دهانه ورودی(mm)

65

سایز دهانه خروجی(mm)

40

جنس بدنه

چدن GG-25

جنس پروانه

چدن GG-25

دور موتور(rpm)

2900 دور در دقیقه

Brand

بهارپمپ

پمپ اتابلوک بهارپمپ تیپ 160-40 توان 5.5 اسب

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
نوع پمپ

اتابلوک

توان(HP)

5.5

حداکثر هد(متر)

30

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

30

نوع سیال

آب

آمپر(I)

9.15

سایز دهانه ورودی(mm)

65

سایز دهانه خروجی(mm)

40

جنس بدنه

چدن GG-25

جنس پروانه

چدن GG-25

دور موتور(rpm)

2900 دور در دقیقه

Brand

بهارپمپ

پمپ اتابلوک بهارپمپ تیپ 160-40 توان 7.5 اسب

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
نوع پمپ

اتابلوک

توان(HP)

7.5

حداکثر هد(متر)

39

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

40

نوع سیال

آب

آمپر(I)

11.6

سایز دهانه ورودی(mm)

65

سایز دهانه خروجی(mm)

40

جنس بدنه

چدن GG-25

جنس پروانه

چدن GG-25

دور موتور(rpm)

2900 دور در دقیقه

Brand

بهارپمپ

پمپ اتابلوک بهارپمپ تیپ 200-40 توان 1 اسب

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
نوع پمپ

اتابلوک

توان(HP)

1

حداکثر هد(متر)

11.5

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

14

نوع سیال

آب

آمپر(I)

2.2

سایز دهانه ورودی(mm)

65

سایز دهانه خروجی(mm)

40

جنس بدنه

چدن GG-25

جنس پروانه

چدن GG-25

دور موتور(rpm)

1450 دور در دقیقه

Brand

بهارپمپ

پمپ اتابلوک بهارپمپ تیپ 200-40 توان 1.5 اسب

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
نوع پمپ

اتابلوک

توان(HP)

1.5

حداکثر هد(متر)

14.3

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

18

نوع سیال

آب

آمپر(I)

2.8

سایز دهانه ورودی(mm)

65

سایز دهانه خروجی(mm)

40

جنس بدنه

چدن GG-25

جنس پروانه

چدن GG-25

دور موتور(rpm)

1450 دور در دقیقه

Brand

بهارپمپ

پمپ اتابلوک بهارپمپ تیپ 200-40 توان 10 اسب

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
نوع پمپ

اتابلوک

توان(HP)

10

حداکثر هد(متر)

52.5

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

35

نوع سیال

آب

آمپر(I)

15.7

سایز دهانه ورودی(mm)

65

سایز دهانه خروجی(mm)

40

جنس بدنه

چدن GG-25

جنس پروانه

چدن GG-25

دور موتور(rpm)

2900 دور در دقیقه

Brand

بهارپمپ

پمپ اتابلوک بهارپمپ تیپ 200-40 توان 15 اسب

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
نوع پمپ

اتابلوک

توان(HP)

15

حداکثر هد(متر)

57.5

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

35

نوع سیال

آب

آمپر(I)

22

سایز دهانه ورودی(mm)

65

سایز دهانه خروجی(mm)

40

جنس بدنه

چدن GG-25

جنس پروانه

چدن GG-25

دور موتور(rpm)

2900 دور در دقیقه

Brand

بهارپمپ

پمپ اتابلوک بهارپمپ تیپ 200-40 توان 2 اسب

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
نوع پمپ

اتابلوک

توان(HP)

2

حداکثر هد(متر)

14.8

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

18

نوع سیال

آب

آمپر(I)

4

سایز دهانه ورودی(mm)

65

سایز دهانه خروجی(mm)

40

جنس بدنه

چدن GG-25

جنس پروانه

چدن GG-25

دور موتور(rpm)

1450 دور در دقیقه

Brand

بهارپمپ

پمپ اتابلوک بهارپمپ تیپ 200-40 توان 7.5 اسب

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
نوع پمپ

اتابلوک

توان(HP)

7.5

حداکثر هد(متر)

46.5

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

30

نوع سیال

آب

آمپر(I)

11.6

سایز دهانه ورودی(mm)

65

سایز دهانه خروجی(mm)

40

جنس بدنه

چدن GG-25

جنس پروانه

چدن GG-25

دور موتور(rpm)

2900 دور در دقیقه

Brand

بهارپمپ

پمپ اتابلوک بهارپمپ تیپ 250-40 توان 15 اسب

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
نوع پمپ

اتابلوک

توان(HP)

15

حداکثر هد(متر)

61

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

45

نوع سیال

آب

آمپر(I)

22

سایز دهانه ورودی(mm)

65

سایز دهانه خروجی(mm)

40

جنس بدنه

چدن GG-25

جنس پروانه

چدن GG-25

دور موتور(rpm)

2900 دور در دقیقه

Brand

بهارپمپ

پمپ اتابلوک بهارپمپ تیپ 250-40 توان 20 اسب

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
نوع پمپ

اتابلوک

توان(HP)

20

حداکثر هد(متر)

69

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

45

نوع سیال

آب

آمپر(I)

29.2

سایز دهانه ورودی(mm)

65

سایز دهانه خروجی(mm)

40

جنس بدنه

چدن GG-25

جنس پروانه

چدن GG-25

دور موتور(rpm)

2900 دور در دقیقه

Brand

بهارپمپ

پمپ اتابلوک بهارپمپ تیپ 250-40 توان 25 اسب

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
نوع پمپ

اتابلوک

توان(HP)

25

حداکثر هد(متر)

77

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

45

نوع سیال

آب

آمپر(I)

34

سایز دهانه ورودی(mm)

65

سایز دهانه خروجی(mm)

40

جنس بدنه

چدن GG-25

جنس پروانه

چدن GG-25

دور موتور(rpm)

2900 دور در دقیقه

Brand

بهارپمپ