نمایش 1–18 از 28 نتیجه

پمپ اتابلوک بهارپمپ تیپ 80

پمپ اتابلوک بهارپمپ 160-80 15اسب قطر140

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
نوع پمپ

اتابلوک

توان(HP)

15

حداکثر هد(متر)

23.3

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

200

نوع سیال

آب

آمپر(I)

22

سایز دهانه ورودی(mm)

100

سایز دهانه خروجی(mm)

80

جنس بدنه

چدن GG-25

جنس پروانه

چدن GG-25

دور موتور(rpm)

2900 دور در دقیقه

Brand

بهارپمپ

پمپ اتابلوک بهارپمپ 160-80 20اسب قطر150

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
نوع پمپ

اتابلوک

توان(HP)

20

حداکثر هد(متر)

27.7

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

200

نوع سیال

آب

آمپر(I)

29.2

سایز دهانه ورودی(mm)

100

سایز دهانه خروجی(mm)

80

جنس بدنه

چدن GG-25

جنس پروانه

چدن GG-25

دور موتور(rpm)

2900 دور در دقیقه

Brand

بهارپمپ

پمپ اتابلوک بهارپمپ 160-80 25اسب قطر160

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
نوع پمپ

اتابلوک

توان(HP)

25

حداکثر هد(متر)

32.3

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

200

نوع سیال

آب

آمپر(I)

34

سایز دهانه ورودی(mm)

100

سایز دهانه خروجی(mm)

80

جنس بدنه

چدن GG-25

جنس پروانه

چدن GG-25

دور موتور(rpm)

2900 دور در دقیقه

Brand

بهارپمپ

پمپ اتابلوک بهارپمپ 160-80 2اسب قطر140

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
نوع پمپ

اتابلوک

توان(HP)

2

حداکثر هد(متر)

5.4

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

110

نوع سیال

آب

آمپر(I)

4

سایز دهانه ورودی(mm)

100

سایز دهانه خروجی(mm)

80

جنس بدنه

چدن GG-25

جنس پروانه

چدن GG-25

دور موتور(rpm)

1450 دور در دقیقه

Brand

بهارپمپ

پمپ اتابلوک بهارپمپ 160-80 3اسب قطر150

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
نوع پمپ

اتابلوک

توان(HP)

3

حداکثر هد(متر)

6.6

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

110

نوع سیال

آب

آمپر(I)

5.52

سایز دهانه ورودی(mm)

100

سایز دهانه خروجی(mm)

80

جنس بدنه

چدن GG-25

جنس پروانه

چدن GG-25

دور موتور(rpm)

1450 دور در دقیقه

Brand

بهارپمپ

پمپ اتابلوک بهارپمپ 160-80 3اسب قطر160

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
نوع پمپ

اتابلوک

توان(HP)

3

حداکثر هد(متر)

8

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

130

نوع سیال

آب

آمپر(I)

5.52

سایز دهانه ورودی(mm)

100

سایز دهانه خروجی(mm)

80

جنس بدنه

چدن GG-25

جنس پروانه

چدن GG-25

دور موتور(rpm)

1450 دور در دقیقه

Brand

بهارپمپ

پمپ اتابلوک بهارپمپ 200-80 30اسب قطر180

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
نوع پمپ

اتابلوک

توان(HP)

30

حداکثر هد(متر)

40

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

200

نوع سیال

آب

آمپر(I)

39.5

سایز دهانه ورودی(mm)

100

سایز دهانه خروجی(mm)

80

جنس بدنه

چدن GG-25

جنس پروانه

چدن GG-25

دور موتور(rpm)

2900 دور در دقیقه

Brand

بهارپمپ

پمپ اتابلوک بهارپمپ 200-80 41اسب قطر190

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
نوع پمپ

اتابلوک

توان(HP)

41

حداکثر هد(متر)

45.5

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

200

نوع سیال

آب

آمپر(I)

54

سایز دهانه ورودی(mm)

100

سایز دهانه خروجی(mm)

80

جنس بدنه

چدن GG-25

جنس پروانه

چدن GG-25

دور موتور(rpm)

2900 دور در دقیقه

Brand

بهارپمپ

پمپ اتابلوک بهارپمپ 200-80 41اسب قطر200

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
نوع پمپ

اتابلوک

توان(HP)

41

حداکثر هد(متر)

51

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

240

نوع سیال

آب

آمپر(I)

54

سایز دهانه ورودی(mm)

100

سایز دهانه خروجی(mm)

80

جنس بدنه

چدن GG-25

جنس پروانه

چدن GG-25

دور موتور(rpm)

2900 دور در دقیقه

Brand

بهارپمپ

پمپ اتابلوک بهارپمپ 200-80 4اسب قطر180

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
نوع پمپ

اتابلوک

توان(HP)

4

حداکثر هد(متر)

9.9

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

100

نوع سیال

آب

آمپر(I)

7.5

سایز دهانه ورودی(mm)

100

سایز دهانه خروجی(mm)

80

جنس بدنه

چدن GG-25

جنس پروانه

چدن GG-25

دور موتور(rpm)

1450 دور در دقیقه

Brand

بهارپمپ

پمپ اتابلوک بهارپمپ 200-80 5.5اسب قطر190

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
نوع پمپ

اتابلوک

توان(HP)

5.5

حداکثر هد(متر)

11.3

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

100

نوع سیال

آب

آمپر(I)

8.8

سایز دهانه ورودی(mm)

100

سایز دهانه خروجی(mm)

80

جنس بدنه

چدن GG-25

جنس پروانه

چدن GG-25

دور موتور(rpm)

1450 دور در دقیقه

Brand

بهارپمپ

پمپ اتابلوک بهارپمپ 200-80 5.5اسب قطر200

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
نوع پمپ

اتابلوک

توان(HP)

5.5

حداکثر هد(متر)

12.9

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

120

نوع سیال

آب

آمپر(I)

8.8

سایز دهانه ورودی(mm)

100

سایز دهانه خروجی(mm)

80

جنس بدنه

چدن GG-25

جنس پروانه

چدن GG-25

دور موتور(rpm)

1450 دور در دقیقه

Brand

بهارپمپ

پمپ اتابلوک بهارپمپ 200-80 50اسب قطر209

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
نوع پمپ

اتابلوک

توان(HP)

50

حداکثر هد(متر)

56.5

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

240

نوع سیال

آب

آمپر(I)

67

سایز دهانه ورودی(mm)

100

سایز دهانه خروجی(mm)

80

جنس بدنه

چدن GG-25

جنس پروانه

چدن GG-25

دور موتور(rpm)

2900 دور در دقیقه

Brand

بهارپمپ

پمپ اتابلوک بهارپمپ 200-80 7.5اسب قطر209

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
نوع پمپ

اتابلوک

توان(HP)

7.5

حداکثر هد(متر)

14.3

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

120

نوع سیال

آب

آمپر(I)

12.2

سایز دهانه ورودی(mm)

100

سایز دهانه خروجی(mm)

80

جنس بدنه

چدن GG-25

جنس پروانه

چدن GG-25

دور موتور(rpm)

1450 دور در دقیقه

Brand

بهارپمپ

پمپ اتابلوک بهارپمپ 250-80 102اسب قطر250

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
نوع پمپ

اتابلوک

توان(HP)

102

حداکثر هد(متر)

85

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

250

نوع سیال

آب

آمپر(I)

131

سایز دهانه ورودی(mm)

100

سایز دهانه خروجی(mm)

80

جنس بدنه

چدن GG-25

جنس پروانه

چدن GG-25

دور موتور(rpm)

2900 دور در دقیقه

Brand

بهارپمپ

پمپ اتابلوک بهارپمپ 250-80 102اسب قطر259

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
نوع پمپ

اتابلوک

توان(HP)

102

حداکثر هد(متر)

92

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

250

نوع سیال

آب

آمپر(I)

131

سایز دهانه ورودی(mm)

100

سایز دهانه خروجی(mm)

80

جنس بدنه

چدن GG-25

جنس پروانه

چدن GG-25

دور موتور(rpm)

2900 دور در دقیقه

Brand

بهارپمپ

پمپ اتابلوک بهارپمپ 250-80 10اسب قطر230

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
نوع پمپ

اتابلوک

توان(HP)

10

حداکثر هد(متر)

17.5

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

120

نوع سیال

آب

آمپر(I)

16.5

سایز دهانه ورودی(mm)

100

سایز دهانه خروجی(mm)

80

جنس بدنه

چدن GG-25

جنس پروانه

چدن GG-25

دور موتور(rpm)

1450 دور در دقیقه

Brand

بهارپمپ

پمپ اتابلوک بهارپمپ 250-80 10اسب قطر240

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
نوع پمپ

اتابلوک

توان(HP)

10

حداکثر هد(متر)

19.2

حداکثر دبی(مترمکعب بر ساعت)

120

نوع سیال

آب

آمپر(I)

16.5

سایز دهانه ورودی(mm)

100

سایز دهانه خروجی(mm)

80

جنس بدنه

چدن GG-25

جنس پروانه

چدن GG-25

دور موتور(rpm)

1450 دور در دقیقه

Brand

بهارپمپ