نمایش دادن همه 15 نتیجه

الکتروپمپ های باغی سری CS&CH

پمپ باغی نوید موتور مدل CH160

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(HP)

1.5

حداکثر دبی(مترمکعب برساعت)

27

حداکثر ارتفاع (متر)

24.5

برق مصرفی

تک فاز

ولتاژ (V)

220

آمپر(A)

10.2

دور در دقیقه

2900rpm

Brand

نوید موتور

پمپ باغی نوید موتور مدل CH210

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(HP)

2

حداکثر دبی(مترمکعب برساعت)

24

حداکثر ارتفاع (متر)

26

برق مصرفی

تک فاز

ولتاژ (V)

220

آمپر(A)

11.5

دور در دقیقه

2900rpm

Brand

نوید موتور

پمپ باغی نوید موتور مدل CHT160

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(HP)

1.5

حداکثر دبی(مترمکعب برساعت)

27

حداکثر ارتفاع (متر)

24.5

برق مصرفی

سه فاز

ولتاژ (V)

380

آمپر(A)

4.1

دور در دقیقه

2900rpm

Brand

نوید موتور

پمپ باغی نوید موتور مدل CHT210

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(HP)

2

حداکثر دبی(مترمکعب برساعت)

24

حداکثر ارتفاع (متر)

26

برق مصرفی

سه فاز

ولتاژ (V)

380

آمپر(A)

4.5

دور در دقیقه

2900rpm

Brand

نوید موتور

پمپ باغی نوید موتور مدل CHT310

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(HP)

3

حداکثر دبی(مترمکعب برساعت)

27

حداکثر ارتفاع (متر)

31

برق مصرفی

سه فاز

ولتاژ (V)

380

آمپر(A)

5.2

دور در دقیقه

2900rpm

Brand

نوید موتور

پمپ باغی نوید موتور مدل CS100/2

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(HP)

1

حداکثر دبی(مترمکعب برساعت)

21

حداکثر ارتفاع (متر)

12

برق مصرفی

تک فاز

ولتاژ (V)

220

آمپر(A)

4.7

دور در دقیقه

2900rpm

Brand

نوید موتور

پمپ باغی نوید موتور مدل CS150/2

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(HP)

1.5

حداکثر دبی(مترمکعب برساعت)

48

حداکثر ارتفاع (متر)

12

برق مصرفی

تک فاز

ولتاژ (V)

220

آمپر(A)

10.2

دور در دقیقه

2900rpm

Brand

نوید موتور

پمپ باغی نوید موتور مدل CS200/2

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(HP)

2

حداکثر دبی(مترمکعب برساعت)

54

حداکثر ارتفاع (متر)

14

برق مصرفی

تک فاز

ولتاژ (V)

220

آمپر(A)

11.5

دور در دقیقه

2900rpm

Brand

نوید موتور

پمپ باغی نوید موتور مدل CS200/3

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(HP)

2

حداکثر دبی(مترمکعب برساعت)

54

حداکثر ارتفاع (متر)

14

برق مصرفی

تک فاز

ولتاژ (V)

220

آمپر(A)

11

دور در دقیقه

2900rpm

Brand

نوید موتور

پمپ باغی نوید موتور مدل CS300/3

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(HP)

3

حداکثر دبی(مترمکعب برساعت)

60

حداکثر ارتفاع (متر)

17.5

برق مصرفی

تک فاز

ولتاژ (V)

220

آمپر(A)

15

دور در دقیقه

2900rpm

Brand

نوید موتور

پمپ باغی نوید موتور مدل CST100/2

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(HP)

1

حداکثر دبی(مترمکعب برساعت)

21

حداکثر ارتفاع (متر)

12

برق مصرفی

سه فاز

ولتاژ (V)

380

آمپر(A)

2

دور در دقیقه

2900rpm

Brand

نوید موتور

پمپ باغی نوید موتور مدل CST150

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(HP)

1.5

حداکثر دبی(مترمکعب برساعت)

48

حداکثر ارتفاع (متر)

12

برق مصرفی

سه فاز

ولتاژ (V)

380

آمپر(A)

4.1

دور در دقیقه

2900rpm

Brand

نوید موتور

پمپ باغی نوید موتور مدل CST200/2

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(HP)

2

حداکثر دبی(مترمکعب برساعت)

54

حداکثر ارتفاع (متر)

14

برق مصرفی

سه فاز

ولتاژ (V)

380

آمپر(A)

4.8

دور در دقیقه

2900rpm

Brand

نوید موتور

پمپ باغی نوید موتور مدل CST200/3

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(HP)

2

حداکثر دبی(مترمکعب برساعت)

54

حداکثر ارتفاع (متر)

14

برق مصرفی

سه فاز

ولتاژ (V)

380

آمپر(A)

3.6

دور در دقیقه

2900rpm

Brand

نوید موتور

پمپ باغی نوید موتور مدل CST300/3

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(HP)

3

حداکثر دبی(مترمکعب برساعت)

60

حداکثر ارتفاع (متر)

17.5

برق مصرفی

سه فاز

ولتاژ (V)

380

آمپر(A)

4.9

دور در دقیقه

2900rpm

Brand

نوید موتور