نمایش 1–18 از 35 نتیجه

الکتروپمپ های اتابلوک 2900rpm

پمپ اتابلوک نوید موتور سه فاز G 32-160/30 2

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(kw)

3

ولتاژ (V)

۳۸۰

آمپر(A)

۶.۵

برق مصرفی

سه فاز

دور در دقیقه

2900rpm

Brand

نوید موتور

پمپ اتابلوک نوید موتور سه فاز G 32-160/40 2

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(kw)

۴

ولتاژ (V)

۳۸۰

آمپر(A)

۹

برق مصرفی

سه فاز

دور در دقیقه

2900rpm

Brand

نوید موتور

پمپ اتابلوک نوید موتور سه فاز G 32-200/40 2

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(kw)

۴

آمپر(A)

۹

ولتاژ (V)

۳۸۰

برق مصرفی

سه فاز

دور در دقیقه

2900rpm

Brand

نوید موتور

پمپ اتابلوک نوید موتور سه فاز G 32-200/55 2

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(kw)

۵.۵

آمپر(A)

۱۱.۶

ولتاژ (V)

۳۸۰

برق مصرفی

سه فاز

دور در دقیقه

2900rpm

Brand

نوید موتور

پمپ اتابلوک نوید موتور سه فاز G 32-250/110 2

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(kw)

۱۱

آمپر(A)

۲۱.۳

ولتاژ (V)

۳۸۰

برق مصرفی

سه فاز

دور در دقیقه

2900rpm

Brand

نوید موتور

پمپ اتابلوک نوید موتور سه فاز G 32-250/150 2

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(kw)

۱۵

آمپر(A)

۲۹

ولتاژ (V)

۳۸۰

برق مصرفی

سه فاز

دور در دقیقه

2900rpm

Brand

نوید موتور

پمپ اتابلوک نوید موتور سه فاز G 40-250/220 2

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(kw)

22

آمپر(A)

42.3

ولتاژ (V)

۳۸۰

برق مصرفی

سه فاز

دور در دقیقه

2900rpm

Brand

نوید موتور

پمپ اتابلوک نوید موتور سه فاز G 65-160/110 2

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(kw)

11

آمپر(A)

21.3

ولتاژ (V)

۳۸۰

برق مصرفی

سه فاز

دور در دقیقه

2900rpm

Brand

نوید موتور

پمپ اتابلوک نوید موتور سه فاز G 65-160/150 2

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(kw)

15

آمپر(A)

29

ولتاژ (V)

۳۸۰

برق مصرفی

سه فاز

دور در دقیقه

2900rpm

Brand

نوید موتور

پمپ اتابلوک نوید موتور سه فاز G 65-200/220 2

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(kw)

22

آمپر(A)

42.3

ولتاژ (V)

۳۸۰

برق مصرفی

سه فاز

دور در دقیقه

2900rpm

Brand

نوید موتور

پمپ اتابلوک نوید موتور سه فاز G 65-250/300 2

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(kw)

30

آمپر(A)

54.4

ولتاژ (V)

۳۸۰

برق مصرفی

سه فاز

دور در دقیقه

2900rpm

Brand

نوید موتور

پمپ اتابلوک نوید موتور سه فاز G 65-250/370 2

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(kw)

37

آمپر(A)

67.9

ولتاژ (V)

۳۸۰

برق مصرفی

سه فاز

دور در دقیقه

2900rpm

Brand

نوید موتور

پمپ اتابلوک نوید موتور سه فاز G 65-250/450 2

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(kw)

45

آمپر (A)

82.6

ولتاژ (V)

۳۸۰

برق مصرفی

سه فاز

دور در دقیقه

2900rpm

Brand

نوید موتور

پمپ اتابلوک نوید موتور سه فاز G 65-250/550 2

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(kw)

55

آمپر(A)

97.7

ولتاژ (V)

۳۸۰

برق مصرفی

سه فاز

دور در دقیقه

2900rpm

Brand

نوید موتور

پمپ اتابلوک نوید موتور سه فاز G 80-200/220 2

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(kw)

22

آمپر(A)

42.3

ولتاژ (V)

۳۸۰

برق مصرفی

سه فاز

دور در دقیقه

2900rpm

Brand

نوید موتور

پمپ اتابلوک نوید موتور سه فاز G 80-200/300 2

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(kw)

30

آمپر(A)

54.4

ولتاژ (V)

۳۸۰

برق مصرفی

سه فاز

دور در دقیقه

2900rpm

Brand

نوید موتور

پمپ اتابلوک نوید موتور سه فاز G 80-200/370 2

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(kw)

37

آمپر(A)

67.9

ولتاژ (V)

۳۸۰

برق مصرفی

سه فاز

دور در دقیقه

2900rpm

Brand

نوید موتور

پمپ اتابلوک نوید موتور سه فاز G 32-250/75 2

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
توان(kw)

۷.۵

آمپر(A)

۱۵.۶

ولتاژ (V)

۳۸۰

برق مصرفی

سه فاز

دور در دقیقه

2900rpm

Brand

نوید موتور