نمایش 1–18 از 581 نتیجه

فروشگاه

پمپ آب ویستولا دو اسب مدل JET 140L

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
تیپ

جتی JET 140L

ورودی (اینچ)

1/2 1

خروجی (اینچ)

1/4 1

قدرت

105 (KW) برابر 2 (HP)

ارتفاع (m)

62

دبی (l/min)

70

ولتاژ (V)

220

Brand

ویستولا

پمپ آب ویستولا دو اسب مدل VSM 160/160

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
تیپ

سوپاپ سرخود VSK18

ورودی (اینچ)

2

خروجی (اینچ)

2

قدرت

0.75(KW) برابر 1 (HP)

ارتفاع (m)

18

دبی (l/min)

330

ولتاژ (V)

220

Brand

ویستولا

پمپ آب ویستولا سه اسب مدل VHSM 2500

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
تیپ

سوپاپ سرخود VHSM2500

ورودی (اینچ)

2

خروجی (اینچ)

2

قدرت

2.2 (KW) برابر 3 (HP)

ارتفاع (m)

34

دبی (l/min)

470

ولتاژ (V)

220

Brand

ویستولا

پمپ آب ویستولا سه اسب مدل VSM 25/160A

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
تیپ

دو پروانه VSM 25/160A

ورودی (اینچ)

1/2 1

خروجی (اینچ)

1

قدرت

2.2 (KW) برابر 2.9 (HP)

ارتفاع (m)

60

دبی (l/min)

170

ولتاژ (V)

220

Brand

ویستولا

پمپ آب ویستولا سه اسب مدل VSM 25/200C

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
تیپ

دو پروانه VSM 25/200C

ورودی (اینچ)

1/2 1

خروجی (اینچ)

1/4 1

قدرت

3 (KW) برابر 4 (HP)

ارتفاع (m)

70

دبی (l/min)

210

ولتاژ (V)

380

Brand

ویستولا

پمپ آب ویستولا نیم اسب مدل VS 60

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
تیپ

توربینی VS 60

ورودی (اینچ)

1

خروجی (اینچ)

1

قدرت

0.37 (KW) برابر0.5 (HP)

ارتفاع (m)

40

دبی (l/min)

35

ولتاژ (V)

220

Brand

ویستولا

پمپ آب ویستولا نیم اسب مدل VSP 60

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
تیپ

خودمکش VSP 60

ورودی (اینچ)

1

خروجی (اینچ)

1

قدرت

0.37 (KW) برابر 0.5 (HP)

ارتفاع (m)

36

دبی (l/min)

40

ولتاژ (V)

220

Brand

ویستولا

پمپ آب ویستولا یک اسب مدل VCM 158

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
تیپ

بشقابی VCM 158

ورودی (اینچ)

1

خروجی (اینچ)

1

قدرت

075 (KW) برابر 1 (HP)

ارتفاع (m)

33

دبی (l/min)

120

ولتاژ (V)

220

Brand

ویستولا

پمپ آب ویستولا یک اسب مدل VHSM 1500

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
تیپ

سوپاپ سرخود VHSM

ورودی (اینچ)

2

خروجی (اینچ)

2

قدرت

1.1 (KW) برابر 1.5 (HP)

ارتفاع (m)

21

دبی (l/min)

400

ولتاژ (V)

220

Brand

ویستولا

پمپ آب ویستولا یک اسب مدل VHSM 2000

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
تیپ

سوپاپ سرخود VHSM2000

ورودی (اینچ)

2

خروجی (اینچ)

2

قدرت

1.5 (KW) برابر 2 (HP)

ارتفاع (m)

28

دبی (l/min)

430

ولتاژ (V)

220

Brand

ویستولا

پمپ آب ویستولا یک اسب مدل VJWm 10H

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
تیپ

جتی VJWm 10H

ورودی (اینچ)

1

خروجی (اینچ)

1

قدرت

0.75 (KW) برابر 1 (HP)

ارتفاع (m)

58

دبی (l/min)

65

ولتاژ (V)

220

Brand

ویستولا

پمپ آب ویستولا یک اسب مدل VS 80

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
تیپ

توربینی VS 80

ورودی (اینچ)

1

خروجی (اینچ)

1

قدرت

0.75 (KW) برابر 1 (HP)

ارتفاع (m)

70

دبی (l/min)

60

ولتاژ (V)

220

Brand

ویستولا

پمپ آب ویستولا یک اسب مدل VSK 18

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
تیپ

سوپاپ سرخود VSK18

ورودی (اینچ)

2

خروجی (اینچ)

2

قدرت

0.75(KW) برابر 1 (HP)

ارتفاع (m)

18

دبی (l/min)

330

ولتاژ (V)

220

Brand

ویستولا

پمپ آب ویستولا یک و نیم اسب مدل VSM 2-52

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
تیپ

دو پروانه VSM 2-52

ورودی (اینچ)

1/4 1

خروجی (اینچ)

1

قدرت

1.1 (KW) برابر 1.5 (HP)

ارتفاع (m)

45

دبی (l/min)

120

ولتاژ (V)

220

Brand

ویستولا

پمپ کف کش 20 متری آبراه مدل “AP – 1 1/4

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
جنس بدنه

استیل

جنس پروانه

استیل

قدرت

0.75 (KW)

خروجی (اینچ)

1/4 1

ارتفاع (m)

20

آمپر (A)

4.5

Brand

آبراه

پمپ کف کش 30 متری آبراه مدل “AP – 1 1/4

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
جنس بدنه

استیل

جنس پروانه

استیل

قدرت

0.75 (KW)

خروجی (اینچ)

1/4 1

ارتفاع (m)

30

آمپر (A)

5

Brand

آبراه

پمپ کف کش 40 متری آبراه مدل “AP – 1 1/4

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
جنس بدنه

استیل

جنس پروانه

استیل

قدرت

0.95 (KW)

خروجی (اینچ)

1/4 1

ارتفاع (m)

40

آمپر (A)

6

Brand

آبراه

پمپ کف کش 50 متری آبراه مدل “AP – 1 1/4

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
جنس بدنه

استیل

جنس پروانه

استیل

قدرت

1.1 (KW)

خروجی (اینچ)

1/4 1

ارتفاع (m)

50

آمپر (A)

7.3

Brand

آبراه